We hebben niet de intentie om onze tarieven te wijzigen.
Mocht dit wel gebeuren dan blijven uw huidig aangekochte SMS credits gewoon geldig.

Overzicht