Smstools

SMS API - SMS Gateway België

Start direct

Update white label account

Base URL:

									PATCH: https://api.smsgatewayapi.com/v1/customer/{username}
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDCan be found in your API documentation
Required
client_secretAPI client secretCan be found in your API documentation
Required
passwordpassword
Optional
firstnamefirst name
Optional
lastnamelast name
Optional
companycompany name
Optional
language2 charactersE.g.: EN
Optional
phonephone number
Optional
addressaddress
Optional
zipzip code
Optional
citycity
Optional
countrycountry
Optional
vatnumbervat number
Optional
webhookurlwebhook url
Optional
webhookenabledwebhook enabledboolean indicating if the webhook is enabled
Optional
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/customer/{username}";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)	$data = [
		'password' => "NewPassword123" //Password (optional)
	];	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PATCH');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Example success response:

http response code 204 no content

Example error response:

{
	"errorMsg": "username not found or is not your subuser"
}

SMS gateway API

Smstools SMS gateway API. Met onze SMS API kunt u uw eigen software verbinden met onze SMS gateway om SMS berichten te versturen en ontvangen. Maak uw gratis testaccount en start direct! SMS gateway API
5 van de 5 op basis van 1440 gebruikersbeoordelingen.
SMSGATEWAYAPI API1

REGISTREER NU

Probeer onze geavanceerde SMS software & API vandaag!

PROBEER NU GRATIS