SMS diensten voor banken en financiële instellingen.
Smstools

De SMS expert voor financiële instellingen

SMS zorgt ervoor dat uw systemen beter beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Zo kunnen bedrijven in de financiële sector SMS inzetten voor bijvoorbeeld authenticatie, betalingsherinneringen en notificaties omtrent diverse statussen.

De SMS expert voor financiële instellingen

Smstools is een vertrouwde mobiele messaging oplossing voor financiële instellingen in het bankwezen, financiële dienstverlening en verzekeringssector. Smstools maakt gebruik van uitgebreide 1 en 2-weg- oplossingen om inkomende en uitgaande SMS-berichten via één enkele gebruikersinterface te leveren. Het integreert met bestaande IT-systemen om workflow- en communicatieprocessen binnen één enkele faciliteit of meerdere locaties te automatiseren.

PROBEER NU GRATIS
De SMS expert voor financiële instellingen

Van betalingsherinneringen tot online logincodes. Financiële instellingen kiezen voor Smstools omdat wij reeds 16 jaar actief zijn, een zeer betrouwbare oplossing aanbieden, GDPR compliant zijn met hoge SLA's (Service Level Agreements) en top-level beveiliging.

Account notificaties (uitgevoerde transacties of negatieve kredieten)

Beheer kritieke incidenten en noodgevallen

Afspraakbevestigingen versturen

Op de hoogte brengen van klanten bij detectie van creditcardfraude

<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API key
	$client_secret = "YYY"; // Your API secret
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message
		'to' => "32496123456", //Receiver
		'sender' => "YourName" //Sender
	];
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Authenticatie per SMS

SMS authenticatie en 2FA wordt steeds vaker ingezet om medewerkers toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk. Het vinden van een sterk wachtwoord wordt steeds moeilijker en hackers worden steeds slimmer. Het gebruik van ongeschikte wachtwoorden kan leiden tot een dramatisch verlies, in met name de financiële wereld.

SMS authenticatie biedt hiervoor de juiste oplossing, omdat bedrijven over een beveiligde verbinding een geautomatiseerd SMS bericht kunnen versturen naar de mobiele telefoon van een medewerker. Het SMS bericht omvat een unieke code die toegang biedt tot de beveiligde omgeving van het bedrijf en hiermee wordt bevestigd of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Dit verbetert de beveiliging van bedrijfsnetwerken en online zelf werkplekken aanzienlijk en daarbij zorgt SMS authenticatie voor kostenbesparing aangezien fysieke tokens kunnen worden vervangen door een 2FA code per SMS.

SMS API documentatie

Hoe kunt u onze SMS diensten gebruiken?

  • Gebruik onze SMS software om SMS berichten te versturen.

  • Gebruik onze gateway API en koppel uw planning software rechtstreeks aan onze SMS diensten.

  • Gebruik Email2SMS om SMS berichten te versturen via uw e-mail software.

PROBEER NU GRATIS
Hoe kunt u onze SMS diensten gebruiken?