SMS in de gezondheidszorg dmv afspraakherinnering.
Smstools

SMS communicatie expert voor de gezondheidszorg

Wachttijden beperken en het aantal 'no-shows' verlagen via SMS communicatie

SMS communicatie expert voor de gezondheidszorg

Bij overvolle wachtruimtes wil u er zeker van zijn dat uw tijd zo efficiënt mogelijk besteed wordt. Dat betekent dus dat u no-shows als eerste wil voorkomen. Met een SMS bericht voorafgaand aan de afspraak kunt u de patiënt herinneren aan zijn afspraak en hiermee het aantal patienten dat niet of niet correct komt opdagen drastisch kunt verlagen. Bovendien kunt u hierin nogmaals vermelden hoe laat de afspraak precies is en eventuele Covid19 richtlijnen meegeven, zodat hierover ook geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Voorbeeld:
Het komt nog vaak voor dat patiënten zich bijvoorbeeld niet nuchter melden voor een onderzoek of operatie, waardoor de afspraak verzet moet worden. De gevolgen hiervan zijn gelijk aan die van het no show probleem: hoge kosten en een langere wachtlijst.

PROBEER NU GRATIS
SMS communicatie expert voor de gezondheidszorg
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API key
	$client_secret = "YYY"; // Your API secret
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message
		'to' => "32496123456", //Receiver
		'sender' => "YourName" //Sender
	];
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Integratie met uw bestaande zorgsector software

Smstools kan worden geintegreerd met uw bestaande software. Zo gaat u nog efficiënter te werk.
Stuur uw cliënten een geautomatiseerde afspraakherinnering per SMS. Een service die alom wordt gewaardeerd én kosten bespaart.

SMS API documentatie

Storingsmeldingen via SMS

Het ziekenhuis is steeds meer afhankelijk van een stabiele IT-infrastructuur om operationeel te blijven. Een server die dreigt om te vallen of een computersysteem dat crasht, kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.
Daarom is het van belang dat de crisismanager zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht bij eventuele incidenten. Via een automatisch gegenereerd SMS bericht krijgen de juiste personen een melding om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Storingsmeldingen via SMS
Authenticatie via SMS

Authenticatie via SMS

Controleer met een One Time Password (2FA authentication) via SMS of de cliënt daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn.

PROBEER NU GRATIS
Authenticatie via SMS

Snel SMS berichten versturen bij incidenten

Met Smstools kunt u snel en eenvoudig een SMS alerts (crisiscommunicatie) sturen om een campus te evacueren bij incidenten. Dit kan ook met onze handige Google Play & Apple IOS App.

Snel SMS berichten versturen bij incidenten
Hoe kunnen zorginstellingen onze SMS diensten gebruiken?

Hoe kunnen zorginstellingen onze SMS diensten gebruiken?

 • Gebruik onze SMS software om SMS berichten te versturen.

 • Gebruik onze gateway API en koppel uw planning software rechtstreeks aan onze SMS diensten.

 • Gebruik Email2SMS om SMS berichten te versturen via uw e-mail software.

PROBEER NU GRATIS
Hoe kunnen zorginstellingen onze SMS diensten gebruiken?

Bekijk ook onze andere producten

 • SMS SOFTWARE

  SMS versturen en ontvangen via onze software

  Lees meer
 • VIRTUEEL NUMMER

  SMS berichten ontvangen via een virtueel nummer

  Lees meer
 • SMS GATEWAY API

  Integratie tools voor ontwikkelaars

  Lees meer